Реформи

 

Реформа системи освіти 
(інформаційний матеріал)
 
Метою реформи системи освіти є підвищення конкурентоспроможності української освіти, інтеграція системи української освіти в єдиний європейський освітній простір. 
 
Для досягнення цієї мети на період реформи поставлено такі завдання: 
• створити єдиний освітній простір, удосконалити систему управління освітою; 
• підвищити якість освіти; 
• забезпечити доступність до якісної освіти, спадкоємність рівнів освіти (дошкільної, початкової, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної, освіти протягом життя); 
• підвищити ефективність фінансування освіти. 
 
Завданням розвитку освіти області є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти усіх громадян, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів.
 
 Реалізації мети сприяють обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки та Програма розвитку професійно-технічної освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки.
 
Дошкільна освіта
На виконання п. 7.3.4 Указу Президента України „Про Національний план дій                    на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава” органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади на місцях,  управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечено збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, у тому числі приватної форми власності. 
У 2011 році в області:
- відкрито 13 дитячих садків: 11 бюджетних (Арбузинський (1), Братський (1), Веселинівський (3), Жовтневий (2), Доманівський (2), Вознесенський (1) райони, ДНЗ № 4 м. Первомайськ (1) та два приватних у м. Миколаєві);
- відновлено функціонування 6 дитячих садків (Арбузинський (1), Березанський (1), Веселинівський (2), Вознесенський (2) райони);
За 2011 рік кількість місць у дошкільних навчальних закладах збільшилася на 374, кількість груп – на 68.
 
Загальна середня освіта
Згідно з п.2 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.
Для порівняння: у 2001 році за індивідуальною формою навчання навчалося 748 учнів, у 2008 році – 1770, 2012 – 2033, що в 2,4 раза більше ніж 2001 року.
З метою ефективного використання фінансового ресурсу на освіту, раціонального використання площі приміщень навчальних закладів постійно існує проблема в оптимізації мережі загальноосвітніх закладів сільської місцевості. 
На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в області забезпечено реформування системи інтернатних закладів. Так, протягом 2011 року проведено реорганізацію Миколаївських спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1 та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 у Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з порушеннями слуху; реорганізацію Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів у Вознесенську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість»; розпочато роботу по реорганізації Очаківської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів у санаторну загальноосвітню школу-інтернат для дітей із захворюваннями органів дихання.
В даний час в області функціонує 24 інтернатних заклади  (21 школа-інтернат, 1 спеціальна загальноосвітня школа, 1 школа соціальної реабілітації, 1 дитячий будинок) системи МОНУ (із яких: 1 - державний, 23 - перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,) в яких виховується 3919 дітей, з них 1007 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В області також проводиться робота по оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, головною метою якої є не закриття шкіл з малою наповнюваністю, а створення освітніх округів, які здатні надавати якісну освіту в належних навчально-матеріальних умовах та в яких працюють висококваліфіковані педагогічні кадри. Поточного року в області додатково створено 24 освітніх округи та всього функціонує 40, що в цілому задовольняє потреби (2010/2011 навчального року їх функціонувало 16). 
Окрім того, з метою раціонального використання приміщень навчальних закладів на базах шкіл з малою кількістю учнів створюються навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад». Поточного року в області їх функціонує 26, навчанням у яких охоплено 3131 осіб.
Також 2012 року область почала працювати над створенням кластерів. Експериментальним майданчиком визначено Жовтневий район. 
Кластери охоплюють різні функціональні елементи, де задіяні послуги багатьох суб’єктів регіональної інфраструктури, насамперед медицини, спорту, культури, екології, технології тощо. Щоб забезпечити розвиток освіти, одного суб’єкта (школи, ДНЗ, позашкільного закладу) замало, потрібні комплексні зусилля.
Тобто кластер - це система взаємопов’язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин. 
В сільській місцевості здійснюється організація підвезення учнів. Усіма видами транспорту до загальноосвітніх навчальних закладів підвозиться 6691 учень. Крім 163 шкільних автобусів, використовуються 
37 одиниць залученого транспорту. Всі автобуси, що забезпечують підвезення дітей до навчальних закладів, технічно справні, двічі на рік проходять технічний огляд. 
2011 року додатково придбано 8 шкільних автобусів. Потреба області у шкільному автотранспорті (за станом на 01.02.2012) становить 80 одиниць. 
Професійно-технічна освіта.
Рішенням Миколаївської обласної ради від 23.09.2011 року № 20 затверджено «Програму розвитку професійно-технічної освіти Миколаївської області на              2011-2015 роки». Виконання програми дасть змогу: 
  - вдосконалити систему підготовки робітничих кадрів, орієнтовану на задоволення потреби регіонального ринку праці в повному обсязі; 
- впровадити державні стандарти з конкретних професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить їх професійну відповідність вимогам роботодавців;
- модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів, створити в області 6 центрів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості, аграрного сектору, сфери послуг та економіки;
- поліпшити оснащення навчальних закладів з метою запровадження у навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій; 
- залучити додаткові джерела, збільшити обсяги фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку закладів  професійно-технічної освіти області; 
- забезпечити участь роботодавців, замовників робітничих кадрів у розв’язанні проблем закладів професійно-технічної освіти області щодо якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів; 
- підвищити престижність та соціальну значущість робітничих професій. 
У Миколаївській області сформовано мережу професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для потреб економіки регіону. Це 28 професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, з яких: 4 вищі професійні училища,   19 професійних ліцеїв відповідного профілю та 2 філії; 5 професійно-технічних училищ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. 3 ПТНЗ фінансуються за рахунок державного бюджету, 25 ПТНЗ – за рахунок міжбюджетних трансфертів.
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації надано заявку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України на державне замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів 2012 року відповідно до укладених договорів із змовниками робітничих кадрів за напрямами економічної діяльності, яка склала 6178 осіб.
Надано пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо створення на базі професійно-технічних навчальних закладів галузевих центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій. Протягом 2011-2013 років заплановано створення 6 таких центрів: у Южноукраїнському професійному машинобудівному ліцеї, Вищому професійному училищі суднобудування, державному навчальному закладі «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», Казанківському, Кривоозерському та Новоодеському професійних аграрних ліцеях.
У професійно-технічних навчальних закладах області впроваджуються Державні стандарти професійно-технічної освіти з професій, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. На базі Миколаївського професійного суднобудівного ліцею та ДНЗ "Вище професійне училище №7" проводилася апробація державного стандарту професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та устаткування". За результатами апробації було надано пропозиції щодо доопрацювання змісту державного стандарту. 2011/2012 навчального року здійснюватиметься перехід професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують підготовку кваліфікованих працівників з цієї професії, на новий зміст навчання відповідно до вимог затвердженого стандарту.
На стадії затвердження знаходиться державний стандарт з професії "Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування", розробка якого здійснювалася творчою групою педагогічних працівників Южноукраїнського професійного машинобудівного ліцею. Апробація стандарту проводилася на базі цього ж ПТНЗ.
Надано пропозиції щодо розроблення та впровадження критеріїв ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів.
За рахунок видатків обласного бюджету професійно-технічними навчальним закладам області виділено 715 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту власними силами.
З метою забезпечення з урахуванням потреб ринку праці ефективної роботи щодо професійної орієнтації випускників загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення престижності робітничих професій, ПТНЗ області приймають участь разом із центрами зайнятості у щорічних «Ярмарках вакансій». 
 

Соціальні реформи - першочергове завдання КМУ
 
 Під час розширеного засідання Кабінету Міністрів Президент України Віктор Янукович окреслив чотири стратегічних напрямки соціальних реформ, що мають реалізовуватися у державі.
  Перш за все, заявив Глава держави, треба відновити довіру суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян. "Нам потрібно відновити основоположний принцип соціальної справедливості, максимально скасувавши пільги для тих, хто цього не потребує. Йдеться про підвищення ефективності соціальної політики", - наголосив Віктор Янукович. 
  Другим напрямком Президент назвав комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування. "Необхідно запровадити механізми розподілу результатів економічної діяльності, які стримували б подальшу соціальну та економічну поляризацію суспільства, піднімали рівень доходів працюючого населення та соціальне забезпечення вразливих верств", - зазначив Глава держави. Одним із шляхів досягнення цієї мети він назвав запровадження податку на багатство.
  Третій напрямок - це глибока модернізація сфери соціального забезпечення. "Необхідно перейти від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам конкретної людини та сім'ї", - наголосив В. Янукович.
  Глава держави також наголосив на необхідності сприяння залученню в активне соціальне життя людей з обмеженими можливостями. Йдеться про облаштування для них навколишнього середовища та робочих місць, забезпечення доступності громадських закладів освіти, культури, торгівлі тощо.
  Четвертим важливим напрямком соціальних реформ, наголосив Віктор Янукович, є сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць для громадян.
  Працездатні особи, за словами Глави держави, мають отримати змогу повною мірою забезпечувати свої потреби та потреби своєї сім'ї, не звертаючись за допомогою до держави.
  "Наразі потреба у створенні нових робочих місць дуже актуальна, - сказав Віктор Янукович. - Завдання створення робочих місць не слід розуміти як самоціль, а лише як засіб реалізації масштабної національної стратегії модернізації. Нові робочі місця покликані забезпечити нову якість економічного зростання. Окрім того, в умовах зростаючої конкуренції у світі, нові робочі місця необхідно створювати в галузях, здатних дати максимальний конкурентний ефект. Це означає, що пріоритет у створенні робочих місць необхідно віддати національному бізнесу, а роль економічного цілевизначення - державі".
Глава держави звернув окрему увагу на те, що в умовах демографічної кризи і старіння населення України, нові робочі місця повинні забезпечити потреби не лише працюючих, а й зростаючої кількості пенсіонерів. "Нові робочі місця повинні забезпечувати вищу, ніж сьогодні, продуктивність праці та великі надходження до бюджету пенсійної системи", - сказав Віктор Янукович.
В рамках реалізації соціальних проектів Президент України доручив Кабміну підготувати план поетапного підвищення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми до визначеного законом рівня. "Сьогодні, - наголосив Президент, - підвищеної уваги потребують сім'ї з людьми похилого віку, а також малозабезпечені родини з дітьми. Майже третина сімей з дітьми знаходяться за межею бідності. Це є кричущим показником. 215 тис. дітей не отримують достатнього рівня соціального забезпечення".
За словами Президента, з липня 2012 року інваліди і пенсіонери, які проживають у малозабезпечених сім'ях, також мають додатково отримати по 168 грн., а діти з малозабезпечених родин - додатково по 260 грн.
Глава держави, окрім того, доручив провести, починаючи з квітня, поетапний перерахунок страхових виплат. За його словами, вже цього року 190 тисяч осіб, переважно працівників галузей з високим рівнем травматизму, отримають додатково у середньому по 500 грн.
  Серед поставлених Президентом завдань - поступове запровадження європейського підходу до державного регулювання вартості ліків. "Не може бути так, щоб той самий імпортний препарат в Україні продавався за значно вищою ціною, аніж у наших сусідів. Держава повинна захистити інтереси людей і навести порядок у ціноутворенні", - наголосив Глава держави.
Президент також доручив Урядові провести поетапний перерахунок пенсій низки категорій громадян. Йдеться про військовослужбовців, ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також - людей, чий розмір пенсій менший за прожитковий мінімум. 
Нині, зазначив Віктор Янукович, 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсії менші за фактичний розмір прожиткового мінімуму - у січні цього року - 870 грн. "Причина в тому, що розмір пенсії залежить у першу чергу від року виходу на пенсію, а не від трудового стажу чи заробітної плати. Таку несправедливість треба викорінювати", - сказав Глава держави.
  Президент зазначив, що вже з 1 травня цього року майже 9 млн. пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року, повинні додатково отримати в середньому по 100 грн.
Глава держави окремо наголосив на необхідності ліквідації розриву між пенсіями військовослужбовців, які залишають службу нині, і тими, хто це зробив 5 років тому. "Такий розрив між пенсіями треба поетапно ліквідувати. Необхідно вже з 1 липня, тобто з другого півріччя, передбачити підвищення пенсій військовослужбовців за вислугу років у середньому на 165 грн",- зауважив Віктор Янукович.
  Президент також додав, що розмір доплати до пенсій для різних категорій учасників війни повинен у травні зрости від 30 до 50%.
Віктор Янукович повідомив, що у 2012 році додатково до передбаченого бюджетом зростання пенсій інвалідів війни їм буде підвищено одноразову допомогу до Свята Перемоги. "Залежно від групи інвалідності вона становитиме від 1720 до 2200 гривень.    Це - удвічі більше, ніж торік", - сказав він.
  На переконання Віктора Януковича, влада повинна відновити справедливість по відношенню до 173 тисяч членів сімей померлих інвалідів війни. "Пенсія членів таких сімей повинна зрости у травні - грудні цього року в середньому на 119 грн.", - наголосив Президент.
  "Нові соціальні ініціативи та поступове впровадження нової соціальної політики - це насамперед виправлення механізмів перерозподілу доходів, подолання глибокого майнового розриву, сприяння розвиткові середнього класу, створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків," - підкреслив у своєму виступі Глава держави.
За матеріалами Миколаївської ОДА